Tìm hiểu tính đơn giá dựa vào mã hàng trong excel chi tiết

Tìm hiểu tính đơn giá dựa vào mã hàng trong excel chi tiết là chủ đề trong bài viết hôm nay của Thienluc.vn. Cùng đón xem ngay nhé. Bạn có biết cách tính đơn giá trong Excel dựa vào mã hàng chi tiết chưa? Việc xác định đơn giá (hay tính đơn giá) theo nhiều điều kiện thường khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn. Bời việc này đòi hỏi bạn phải sử dụng tốt các hàm, biết cách tổ chức bảng dữ liệu và có tư duy logic tốt. Trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn các cách tính đơn giá trong Excel dựa vào mã hàng chi tiết nhé.

Công thức tính đơn giá dựa vào mã hàng trong excel

Sau đây mình sẽ chia sẻ một số công thức tính đơn giá trong Excel để các bạn có thể tham khảo nhé.

Cách thứ 1: Dùng hàm HLOOKUP kết hợp hàm MATCH

Hàm HLOOKUP cũng là 1 hàm tìm kiếm tương tự với VLOOKUP, chỉ thay đổi về phương hướng, chiều tìm kiếm.

  • Đối tượng tìm kiếm của hàm HLOOKUP phải nằm ở dòng đầu tiên của bảng tìm kiếm. Vì vậy chúng ta thấy dòng Mã hàng (dòng 13) là dòng đầu tiên của vùng bảng đơn giá hàng hóa. Do đó đối tượng tìm kiếm của hàm HLOOKUP trong trường hợp này là Mã hàng.

  • Khi đó kết quả của hàm HLOOKUP sẽ lấy tương ứng xuống bao nhiêu dòng? Căn cứ vào mã công ty để xác định dòng. Vì vậy chúng ta dùng hàm MATCH tìm theo Mã công ty.

Cấu trúc như sau: HLOOKUP(Mã hàng, Bảng đơn giá, MATCH(Mã công ty, cột Mã công ty, 0), 0)

Khi thay các nội dung thành tọa độ tham chiếu ta có:

G3=VLOOKUP(C3,$B$14:$F$17,MATCH(B3,$B$13:$F$13,0),0)

cách tính đơn giá trong excel

Cách thứ 2: Dùng hàm INDEX và MATCH

Bạn có biết rằng dùng Index + Match thì tốt hơn dùng Vlookup hay Hlookup? Trong trường hợp này, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng INDEX MATCH như thế nào nhé.

Khi nhắc tới INDEX MATCH, các bạn hãy ghi nhớ 3 yếu tố:

  • Vùng dữ liệu nào? Chúng ta cần tính đơn giá, do đó xét vùng B13:F17 là Bảng đơn giá.

  • Kết quả ở dòng nào? Xác định dòng dựa theo hàm MATCH, tìm theo Mã công ty.

  • Kết quả ở cột nào? Xác định cột dựa theo hàm MATCH, tìm theo Mã hàng.

Cấu trúc cụ thể: INDEX(Bảng dữ liệu, MATCH(Mã công ty, Cột Mã công ty,0), MATCH(Mã hàng, dòng Mã hàng,0))

Khi thay các nội dung thành tọa độ tham chiếu ta có:

G3=INDEX($B$13:$F$17,MATCH(C3,$B$13:$B$17,0),MATCH(B3,$B$13:$F$13,0))

cách tính đơn giá trong excel

Cách thứ 3: Dùng hàm SUMPRODUCT xác định đơn giá theo nhiều điều kiện

Hàm SUMPRODUCT là một hàm sử dụng được trong rất nhiều trường hợp. Và chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng hàm này trong việc xác định đơn giá theo nhiều điều kiện. Cụ thể như sau:

  • Khi nào áp dụng được? Khi bảng đơn giá không có các mã trùng nhau.

  • Cách dùng: Xét 2 điều kiện dạng mảng 2 chiều: Mã hàng (vùng C13:F13) và Mã công ty (vùng B14:B17), kết quả tương ứng lấy trong vùng C14:F17

Khi thay các nội dung thành tọa độ tham chiếu ta có:

G3=SUMPRODUCT(($B$14:$B$17=C3)*($C$13:$F$13=B3)*$C$14:$F$17)

cách tính đơn giá trong excel