Mẫu nhật ký thi công theo nghị định 15 mới nhất hiện nay

Mẫu nhật ký thi công theo nghị định 15 mới nhất hiện nay là chủ đề trong bài viết hôm nay của Thienluc.vn. Cùng đón xem ngay nhé. Mẫu nhật ký thi công là mẫu bản nhật ký ghi chép lại toàn bộ nội dung thi công công trình xây dựng. Mẫu nhật ký thi công Hoatieu.vn cung cấp gồm 2 bản: Mẫu nhật ký thi công file Excel và Mẫu nhật ký thi công file Word. Mẫu nhật ký này nêu rõ tên dự án công trình, nhà thầu xây dựng, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, tên bộ phận giám sát thi công, những nội dung chính của nhật ký thi công… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nhật ký thi công công trình xây dựng tại đây.

Mẫu nhật ký thi công là gì?

Mẫu nhật ký thi công là mẫu nhật ký dùng để ghi chép lại toàn bộ nội dung thi công của công trình xây dựng do người theo dõi giám sát lập, nội dung bên trong mẫu nhật ký nêu rõ tên của dự án công trình, nhà thầu xây dựng, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, tên của bộ phận giám sát thi công và những nội dung chính cần hoàn thiện của nhật ký thi công.

Nguyên tắc khi lập mẫu nhật ký thi công

Liên quan đến nguyên tắc lập mẫu nhật ký thi công xây dựng, tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 có dành nội dung quy định về các nguyên tắc. Cụ thể:

 • Mẫu nhật ký thi công theo nghị định 06/2021 phải được đóng thành tập, các trang nội dung phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai từng trang. Việc đóng dấu giáp lai phải được thực hiện trước khi ghi chép nội dung vào sổ.
 • Mẫu nhật ký thi công theo nghị định 06 phải được nhân viên kỹ thuật và giám sát công trình ký tên hàng ngày.
 • Trang bìa của mẫu nhật ký thi công cần đảm bảo các nội dung sau: Số, ký hiệu; tên dự án/công trình; tên gói thầu; địa điểm xây dựng; tên chủ đầu tư; tên đơn vị thầu thi công, tư vấn giám sát, thiết kế; tên cán bộ giám sát thi công; tên người thi công trực tiếp; mốc thời gian thi công.
 • Trong quá trình thi công, chủ đầu tư hoặc các cá nhân khác có thẩm quyền có thể xem và nhận xét vào sổ đảm bảo hoàn thiện công trình đạt chất lượng.
 • Mẫu nhật ký thi công được sử dụng cho hoạt động nghiệm thu và được lưu trữ vào nhóm hồ sơ hoàn công.
 • Việc ghi chú nội dung vào mẫu nhật ký thi công cần được thể hiện bằng các số liệu cơ bản, ngắn gọn, đầy đủ công việc hằng ngày,
 • Mẫu nhật ký thi công phải liệt kê toàn bộ những văn bản có liên quan đến việc thi công như bản vẽ thi công, bản vẽ thiết kế, dự toán thi công, thiết kế, …

Nội dung của mẫu nhật ký thi công mới

– Sổ nhật ký thi công phải được đóng thành tập có đánh số trang và đóng dấu giáp lai trước khi đưa vào ghi chép hàng ngày.

– Cán bộ Giám sát và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu phải ký tên sau khi ghi chép hàng ngày.

– Trang đầu bìa nhật ký phải ghi đầy đủ thông tin sau:

 • Nhật ký thi công
 • Tập nhật ký số: …
 • Tên Dự án
 • Tên công trình (hạng mục)
 • Tên gói thầu
 • Địa điểm xây dựng
 • Tên chủ Đầu tư
 • Tên nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có)
 • Tên nhà thầu Tư vấn thiết kế
 • Tên nhà thầu thi công
 • Tên cán bộ giám sát thi công
 • Tên cán bộ giám sát tác giả
 • Tên cán bộ thi công trực tiếp (là người ghi sổ nhật ký)
 • Thời gian ghi: Từ ngày đến ngày

Mẫu nhật ký thi công mới nhất

Mẫu nhật ký thi công 2022

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)

1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà th ầ u phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

2. Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

3. Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các th ông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây d ựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

4. Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.