Xác định một tên phạm vi trong Google SheetsNhập công thứcĐể nhập công thức, hãy vào sheet Sales Amounts và nhấp vào B5, Nhập công thức: =VLOOKUP(A5,data,8,FALSE)Nhấn Enter" /> Xác định một tên phạm vi trong Google SheetsNhập công thứcĐể nhập công thức, hãy vào sheet Sales Amounts và nhấp vào B5, Nhập công thức: =VLOOKUP(A5,data,8,FALSE)Nhấn Enter" />

HÀM TRUY XUẤT DỮ LIỆU TRONG EXCEL

post-promotion-placement#checkSidebarAdDisplayCondition" data-controller="scroll-position sticky-ad post-promotion-placement ">
*
Xác định một tên phạm vi vào Google Sheets

Nhập công thức

Để nhập công thức, hãy vào sheet Sales Amounts và nhấp vào B5.

Bạn đang xem: Hàm truy xuất dữ liệu trong excel

Nhập công thức:

=VLOOKUP(A5,data,8,FALSE)

Nhấn Enter.

*
Nhập hàm VLOOKUP

Kết quả đã là 40. Để điền các giá trị xuống cột, nhấp quay trở lại B5, nếu phải thiết. Đặt bé trỏ con chuột vào vết chấm AutoFill ở góc dưới bên cần của ô, để bé trỏ chuột biến chuyển một biểu tượng nhắm.

*
Khi bạn đặt nhỏ trỏ loài chuột vào vệt chấm ở góc cạnh dưới bên yêu cầu của một ô, nó sẽ đổi thay một hình tượng nhắm mang đến AutoFill

Nhấp đúp nhằm điền những giá trị xuống cột.

*
Nhấp lưu ban vào hình tượng nhắm AutoFill để coppy công thức xuống cột

Nếu chúng ta muốn, bạn có thể chạy hàm VLOOKUP trong vài cột tiếp theo để trích xuất những trường dữ liệu khác, như last name hoặc state.

Sử dụng MATCH

Hàm MATCH không trả về giá trị dữ liệu cho bạn; bạn cung ứng các quý giá mà ai đang tìm kiếm, với hàm đã trả về vị trí của cực hiếm đó. Nó kiểu như như thắc mắc #135 Main Street là nghỉ ngơi đâu, và nhận ra câu vấn đáp rằng sẽ là tòa nhà thiết bị 4 sống trên phố.

Cú pháp

Cú pháp của hàm MATCH là:

= MATCH (giá trị tra cứu, phạm vi bảng, )

Các đối số là:

Giá trị tìm kiếm kiếm. Ô gồm định danh duy nhất.Phạm vi bảng. Phạm vi của các ô mà bạn đang tìm kiếm.Kiểu trùng. Không bắt buộc. Đó là bí quyết mà bạn chỉ định đến nó trùng ra làm sao tuỳ theo ý chúng ta muốn, như sau:

Giá trị cao nhất tiếp theo

-1

Các giá trị cần theo thứ tự giảm dần.

Giá trị mục tiêu

0

Giá trị rất có thể theo trang bị tự bất kỳ.

Xem thêm: File Powerpoint Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint Nhanh Và Đẹp, Download Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint

Giá trị thấp độc nhất vô nhị tiếp theo

1

Kiểu khoác định. Giá bán trị đề xuất theo vật dụng tự tăng dần.

Cũng như hàm VLOOKUP, chúng ta có thể sẽ thấy hàm MATCH thuận lợi hơn để sử dụng nếu bạn áp dụng một tên phạm vi. Vào sheet Data Source, lựa chọn từ B4 (tiêu đề cột mang đến Order #) đến bên dưới cùng, nhấp vào vào Name Box bên trên cột A, và call nó là order_number. để ý rằng những giá trị theo thứ tự tăng dần.

*
Một phạm vi tên hoàn toàn có thể chỉ là một cột, chỉ là một trong hàng, hoặc thậm chí chỉ là một ô

Đi mang đến tab Match của bảng tính. Vào B5, nhập hàm MATCH:

=MATCH(A5,order_number,1)

*
Nhập hàm MATCH

Nếu bạn không khẳng định một thương hiệu phạm vi, các bạn sẽ viết hàm như sau:

=MATCH(A5,"Source Data"!A5:A203,0)

Dù bằng phương pháp nào, bạn có thể thấy rằng điều này là ở vị trí thứ 14 (thứ tự thứ 13).

*
Kết quả của hàm MATCH

Sử dụng INDEX

Hàm INDEX là việc đối lập cùng với hàm MATCH và giống như như hàm VLOOKUP. Các bạn nói cho hàm biết hàng với cột của tài liệu nào mà bạn muốn, và nó đang nói cho bạn biết quý hiếm của ô là gì.

Cú pháp

Cú pháp của hàm INDEX là:

=INDEX(phạm vi dữ liệu, số hàng, )

Các đối số là:

Phạm vi dữ liệu. Cũng giống như hai hàm kia, đó là bảng dữ liệu.Số hàng. Số sản phẩm dữ liệu, không tốt nhất thiết phải là sản phẩm của sheet. Nếu phạm vi bảng bắt đầu từ hàng 10 của sheet, thì chính là hàng thiết bị 1.Số cột. Số cột của phạm vi dữ liệu. Nếu như phạm vi bắt đầu trên cột E, thì chính là cột số 1.

Tài liệu gợi ý của Excel sẽ cho mình biết rằng đối số số cột là không bắt buộc, nhưng số mặt hàng cũng không bắt buộc. Trường hợp phạm vi bảng chỉ gồm một sản phẩm hoặc một cột, bạn không cần thiết phải sử dụng những tham số khác.

Vào sheet Index của bảng tính cùng nhấp vào C6. Đầu tiên chúng ta muốn tìm kiếm mọi gì đang sẵn có trong mặt hàng 9, cột 3 của bảng. Trong công thức, chúng ta sẽ áp dụng tên phạm vi mà họ đã tạo ra trước đó.

Nhập công thức:

=INDEX(data,A6,B6)

*
nhập hàm Index

Nó trả về last name của khách hàng hàng: Strevell. Biến hóa các giá trị của A6 với B6, với trong C6 sẽ mang lại ra công dụng khác (lưu ý rằng những hàng có bang và tên thành phầm tương tự).

Tổng kết

kĩ năng tìm kiếm trong một sheet khác cùng trích xuất dữ liệu là 1 trong công nắm tuyệt vời. Bằng phương pháp này, bạn cũng có thể có một sheet gồm chứa tất cả các tài liệu mà bạn phải cho nhiều mục đích, kế tiếp trích xuất đầy đủ gì chúng ta cần trong số trường hợp gắng thể.