Review File Excel quản lý công trình xây dựng update mới nhất

Review File Excel quản lý công trình xây dựng update mới nhất là chủ đề trong bài viết hôm nay của Thienluc.vn. Cùng đón xem ngay nhé. Những file excel quản lý chi phí công trình được chia sẻ dưới đây sẽ giúp công việc quản lý chi phí của bạn chính xác, nhanh chóng và khoa học hơn.

Tải File Excel quản lý công trình xây dựng

Mẫu File Excel quản lý chi phí công trình chuẩn giúp những bạn đang làm việc trong ngành xây dựng hay kế toán tại công ty xây dựng dễ dàng theo dõi, tổng hợp, tính toán, quản lý chi phí thu chi công trình xây dựng, cá nhân, doanh nghiệp chính xác, khoa học và nhanh chóng hơn.

File Excel quản lý chi phí công trình xây dựng, theo dõi chi phí công trình sẽ gồm các file Excel mẫu như sau:

File Excel báo cáo doanh thu chi phí công trình gồm có các thông tin về chủ đầu tư, tên công trình, địa chỉ, số hợp đồng, thời gian thi công, phụ lục tăng giảm, tổng giá trị hợp đồng,… Và có bảng tổng hợp kinh phí xây dựng gồm các cột: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy xây dựng, chi phí chung, tổng cộng kinh phí (theo thực tế, theo dự toán, chênh lệch)

File Excel báo cáo doanh thu chi phí công trình

Hình ảnh File Excel báo cáo doanh thu chi phí công trình

Nội dung bảng báo cáo doanh thu chi phí công trình sẽ có đầy đủ các cột: ngày, nội dung, ĐVT, số lượng, đơn giá (vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí quản lý), thành tiền (vật liệu, nhân công, máy thi công), chi phí,  Tạm ứng/ thanh toán với chủ đầu tư, ghi chú.

File Excel báo cáo quản trị thu chi doanh nghiệp gồm có các thông tin: dòng tiền vào (hoạt động kinh doanh, doanh thu khác, cộng doanh thu, dòng tiền ra (các biến phí, hàng hóa được sử dụng: chi phí nguyên vật liệu, chi phí lương công nhân xây dựng, chi phí vận chuyển,…), lãi suất tiền vay ngân hàng, khấu trừ/khấu hao, kết quả lãi/lỗ,…

Hình ảnh File Excel báo cáo quản trị thu chi doanh nghiệp

Hình ảnh File Excel báo cáo quản trị thu chi doanh nghiệp

File Excel tính giá thành công ty xây dựng gồm có các bảng: nhập thông tin doanh nghiệp, khai báo vật tư công trình, cập nhật giá trị dở dang công trình, xuất vật tư cho công trình, cập nhật chi phí nhân công và chi phí chung, tính giá thành, kết chuyển, cân đối phát sinh công trình/ vụ việc, giá thành công trình, kết quả kinh doanh công trình.

Hình ảnh File Excel tính giá thành công ty xây dựng

Trên đây là File Excel quản lý chi phí công trình mà chúng mình xin gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.